تصویر شجره نامه خاندان آیت الله سید حسن فقیه امامی

شجره فقاهت و علم از نسل صادق آل محمد علیهم السلام

نسب‌ حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی
نسب شریف ایشان با سی واسطه به رئیس مذهب، حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام می‌رسد، که بدین ترتیب است:


آیة الله سیّد حسن فقیه امامی، فرزند آیة الله حاج سیّد عطاء الله فقیه امامی، فرزند عالم فاضل مدرّس سیّد محمّد امامی، فرزند عالم کامل حاج سیّد عبدالباقی، فرزند سیّد میرزا، فرزند میر محمّد صادق، فرزند محدّث و فقیه متبحّر سیّد علی امامی عریضی، فرزند میر محمّد (مستوفی الأوقاف)، فرزند سیّد اسد الله، فرزند میر ابوطالب، فرزند سیّد اسد الله، فرزند شاه حیدر، فرزند عضد الدین، فرزند امیر حاج، فرزند شاه علی، فرزند جلال الدین جعفر، فرزند کمال الدین مرتضی، فرزند عضد الدین یحیی فرزند قوام الدین جعفر، فرزند شمس الدین محمّد، فرزند نظام الدین اشرف، فرزند قوام الدین جعفر، فرزند مجدالدین حسن، فرزند وجیه الدین مسعود، فرزند قوام الدین جعفر، فرزند شمس الدین محمّد، فرزند ابوالحسن علی ملقّب به زین العابدین، فرزند نظام الدین احمد ابح (ابج)، فرزند شمس الدین عیسی ملقّب به رومی، فرزند جمال الدین محمّد، فرزند علی عُرَیضی، فرزند امام جعفر صادق‌علیه السلام.

 


دانلود تصویر شجره نامه


 

بارگذاری...
بارگذاری...